Naše Služby

Rozvoj vidieka je predovšetkým zachovanie zamestnanosti či osídlenia, rastlinná i živočíšna výroba v symbióze a ponuka domácich potravín aj krajinotvorba v súlade so zásadami životného prostredia a trvalej udržateľnosti.

ZAD Dvory nad Žitavou

Rozvoj vidieka je predovšetkým zachovanie zamestnanosti či osídlenia, rastlinná i živočíšna výroba v symbióze a ponuka domácich potravín aj krajinotvorba v súlade so zásadami životného prostredia a trvalej udržateľnosti. V Dvoroch nad Žitavou sú však čísla a ekonomika aj prostredie, v ktorom žijú a pracujú zamestnanci družstva, v rovnováhe. Jedno bez druhého nemožno oddeliť, inak vidiek nie je vidiekom.

ZDROJ: magazín top agro 2019/2020

Ponuka služieb

ZAD Dvory
ico_count_1.png

10000

TON PRODUKCIE OBILIA

ico_count_2.png

160

KS VÝKRMOVÝCH BÝKOV

ico_count_3.png

4727

HEKTÁROV PÔDY

Produkcia bravčového mäsa

500

TON PRODUKCIE BRAVČOVÉHO MÄSA

Ponuka Služieb

ZADD znak
Zber krmovín - senáž, siláž

Rezačka CLAAS JAGUAR 870 -vybavené aplikátorom na kvapalné konzervanty
Zhrňovač Pottinger

ZADD znak
Preprava - siláž, senáž, obilie

prepravník JOSKIN TRANSPACE

ZADD znak
Lisovanie slamy

Lis Krone Big Pack 1290 XC

ZADD znak
Zber balíkovej slamy

Arcusin (14 bal.)

ZADD znak
Sejba

Sulky, JD, Horsch CO9, Pneusej Monosem NG Plus

ZADD znak
Postrek

Tecmona Laser 4240 - 36m

ZADD znak
Nakladač Manitou - nakladanie, vykladanie, orezávanie stromov

MLT960, MLT845, MLT 840

ZADD znak
Výkopové práce

JCBCX

ZADD znak
Čistenie obilia, repky

O našom Družstve

Združenie agropodnikateľov, družstvo hospodári na výmere 4 727 ha pôdy so zameraním na pestovanie obilnín, olejnín, cukrovej repy a krmovín. Družstvo uplatňuje systém minimalizovaného spracovania pôdy. Odvetvia živočíšnej výroby sú zamerané na chov kráv s trhovou produkciou mlieka. Chov ošípaných je zameraný na produkciu bravčového mäsa.

Družstvo ročne investuje do najmodernejšej techniky a technológií, vďaka čomu dosahuje nielen vysokú produktivitu práce, ale aj nadpriemerné produkčno-kvalitatívne parametre v odvetviach prvovýroby. Pri vysokej intenzite poľnohospodárskej výroby má svoje významné postavenie enviromentálna činnosť vo vzťahu k pôdnemu fondu a biotopom prostredia, výsadba stromov, zalesňovanie neproduktívnych plôch a rozvoj neprodukčných činností v rámci multifunkčnosti poľnohospodárskej výroby. Tieto činnosti sú reprezentované chovom maďarského stepného dobytka, oviec mliekového typu, kôz, pečeňových husí a koní. Tieto odvetvia majú význam z hľadiska histórie, atrakcií a obnovy chovu v tradičných podmienkach rodinných fariem.

Zistiť viac

O nás

Partneri

gamex logo
gazdovsky dvor branovo logo
hriadel-logo.png
land technologies logo
moreau agri logo
pg trade logo
agroservis-logo.png
agrovok-logo.png

Napíšte Nám

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať.