Page ARCHIVE

Chov ošípaných

Záver roka katastrofálny v chove ošípaných – 50. týždeň 2020

Tá situácia ktorá bola minulý týždeň sa nezmenila a môžeme povedať, že je ešte o niečo horšia.