Diverzifikovaná Výroba

GAZDOVSKÝ DVOR BRANOVO

Gazdovský dvor Branovo predstavuje spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo udržateľný rozvoj. Takýto rozvoj umožňuje uspokojovať potreby súčasných generácií bez ohrozenia možností budúcich generácií zabezpečiť ich vlastné potreby a nároky. Udržateľný rozvoj neznamená, že sme zdedili Zem od našich rodičov, ale že sme si ju požičali od našich detí.

Produkcia kvalitných domácich potravín v nemalej miere vplýva na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva. Prečo by sme mali byť odkázaní na dovoz nekvalitného až zdraviu škodlivého tovaru, keď sme schopní si kvalitu zabezpečiť v domácej produkcii? Nechceme byť naďalej smetným košom Európy, ľudia sú už dnes ochotní za kvalitou prísť, zamýšľať sa nad tým čo kupujú, preto by sme im mali ponúknuť kvalitu z domácich dostupných zdrojov, aby ju neodchádzali hľadať za hranice. Vybudovanie gazdovských dvorov, fariem, malých gazdovstiev je pre regionálny rozvoj len prínosom, posilňuje celkový ekonomický, sociálny a kultúrny potenciál regiónov a vplýva na zvýšenie ekonomickej prosperity.

Gazdovský dvor logo

NAŠIM CIEĽOM JE

Služby pre rastlinnú výrobu
Produkcia potravín v dostatočnom množstve a s vysokou nutričnou hodnotou.
Výroba a predaj kŕmnych zmesí
Udržiavať a zlepšovať dlhodobú úrodnosť pôdy.
Porážka hovädzieho mäsa a ošípaných z vlastnej produkcie
Vytvoriť podmienky zodpovedajúce prirodzeným potrebám hospodárskych zvierat.
Produkcia bravčového mäsa
Vytvoriť podmienky zodpovedajúce etickým zásadám chovu hospodárskych zvierat.
2.png
Vytvoriť dôveru medzi výrobcom a spotrebiteľom podporovaním produkcie na domácom trhu.
Opravy poľnohospodárskych strojov
Vytvoriť nové, tak prepotrebné pracovné príležitosti.

PREJSŤ NA STRÁNKU GAZDOVSKÝ DVOR BRANOVO

Gazdovský dvor Branovo

Gazdovský dvor Branovo

Napíšte Nám

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať.