Poľná Výroba

Základným výrobným zameraním, od ktorého sa odvíjajú ostatné činnosti, je hospodárenie na pôde.

Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou hospodárilo v roku 2023 na výmere 4481 hektárov. Na výmere 743 ha poskytovalo družstvo služby súkromným spoločnostiam, ktoré odkúpili nedokončenú výrobu zo ZAD a hospodárili samostatne.

Významný ukazovateľ pre poľnú výrobu je úhrn zrážok, ktorý za rok 2019 bol celkom 569 mm, kde v prvom polroku bolo 288,3 mm aj vďaka tomu, že v máji úhrn zrážok predstavoval 148,9 mm.

Aj napriek deficitu vlahy v prvom polroku, úrody hustosiatych obilnín dosiahli hodnoty 10 ročného priemeru podniku.Štruktúra osevu pozostáva z plodín ako napr. repka, pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, kukurica (na zrno aj siláž), osivová kukurica, horčica, hrach, mak, cukrová repa, tekvice

Služby úseku poľnej výroby boli poskytované za pomoci techniky a odborne kvalifikovanej obsluhy počas celého roka 2019.

Poľná výroba
10,7°C
Priemerná denná teplota
572,8mm
Priemerný ročný úhrn zrážok
569,0mm
Priemerný ročný úhrn zrážok v roku 2019
1500-1600 hodín
Slnečný svit vo vegetačnom období (IV. – IX. mesiac)
9,9°C
Priemerná ročná teplota
110-125 m.n.m
Nadmorská výška

Napíšte Nám

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať.