Živočíšna Výroba

V súčasnosti prebehla rekonštrukcia maštale pre výkrm býkov, kde podľa aktuálneho stavu sa chová okolo 160 ks výkrmového dobytka.

Okrem výkrmu HD sa firma venuje aj výkrmu ošípaných, kde ročne vyprodukuje celkom okolo 500 ton bravčového mäsa. Výkrm prebieha na hlbokej podstielke. Produkčná prevádzka je naskladňovaná nakúpenými odstavčatami od zmluvného dodávateľa.

Živočíšna výroba
160 ks
výkrmového dobytka
500 ton
bravčového mäsa ročne

Napíšte Nám

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať.