Záver roka katastrofálny v chove ošípaných – 50. týždeň 2020

Chov ošípaných

Tá situácia ktorá bola minulý týždeň sa nezmenila a môžeme povedať, že je ešte o niečo horšia.

Nemecká cena sa stále drží na hodnote 1,19 €/kg vJUT, čo je cena 0,93 EUR/ kg v prepočte na živú hmotnosť a to je cena až priveľmi nízka. Kam sa dostanú naši chovatelia s produkciou to nevieme predvídať. Že sa budú znižovať stavy to je isté, ale to by malo zaujímať hlavne ministerstvo kam to chce dostať. Pri pohľade na ceny v EÚ je jasné, že výroba bravčového mäsa sa stáva problematická a mnohé krajiny chystajú, alebo už majú finančné balíky na záchranu tejto komodity. Je evidentné, že cena na Slovensku sa dostala hlboko pod cenu 1,0 euro za kg. živej hmotnosti a to môžu preklenúť na krátku dobu len najlepšie chovy na Slovensku. Podľa tohto vývoja cien jatočných ošípaných sa nebudeme zvyšovať sebestačnosť potravín, ale rapídne nám poklesne pod súčasnú úroveň, ktorá je už aj tak kritická. Zelená nafta menším a drobným chovateľom ošípaných nepomôže i napriek tomu že každé euro je vzácne. Opakujem sa, ale Vláda p. Matoviča nič neurobila pre záchranu živočíšnej výroby a pomaly likviduje celý tento sektor  na Slovensku.  

Predaj odstavčiat za stagnoval. Najväčší producent odstavčiat na predaj PAVEX s.r.o. Topoľovka ponúka za veľmi výhodné ceny predaj aj pod 1,0 euro za kg ž. h. z dôvodu pozastavenia predaja do zahraničia. 

Na Slovensku sa ceny jatočných ošípaných dostali hlboko pod  cenu 1,00 € za kg živej hmotnosti.   

Ceny jatočných ošípaných v 48. týždni 2020:

Krajina Cene v € /100 kg JUT Rozdiel v cene v € /100 kg JUT Rozdiel v cene v € /100kg 

 

živ. hmot. 

Cena jat. ošípaných 

 

v € /1kg 

živ. hm. 

  16.11.2020 23.11.2020 23.11.2020  
Nemecko 127,06 123,43 -3,63 -2,82 0,96 
Česká rep. 134,42 128,91 -5,51 -4,29 1,01 
Maďarsko 133,92 126,08 -7,85 -6,11 0,98 
Poľsko 118,78 113,83 -4,95 -3,85 0,89 
Rakúsko 142,02 135,72 -6,30 -4,90 1,06 
Slovensko 133,81 130,75 -3,06 -2,38 1,02 
Holandsko 121,30 116,50 -4,80 -3,74 0,91 
Dánsko 149,02 144,69 -4,33 -3,37 1,13 
Španielsko 148,06 143,86 -4,20 -3,27 1,12 
Francúzsko 142,00 139,00 -3,00 -2,33 1,09 
Chorvátsko  139,81 129,63 -10,18 -7,92 1,01 
Belgicko 98,70 89,90 -8,80 -6,85 0,70 
Bulharsko  179,97 178,39 -1,58 -1,23 1,39 
Rumunsko 136,91 140,88 3,97 3,09 1,10 
EÚ-28 133,81 129,79 -4,02 -3,13 1,01 

Odporučenie ceny pre 50. týždeň  2020:    

Podľa doterajšieho vývoja cien v rámci Európy doporučujeme snažiť sa dojednávať cenu jatočných ošípaných od 1,00 a viac za kg živej hmotnosti. Cena odstavčiat zostáva na úrovni 1,00 až 1,20 Eur za kg živej hmotnosti. 

MVDr. Andrej Imrich